shift

shift ارائه کننده خدمات کامل بازاریابی است. ما با بهره گیری از قدرتمندترین ابزارها و زبده ترین اساتید، بستری مناسب برای پیشرفت کسب و کار شما ایجاد کرده ایم.

featured

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات

پروژه های انجام شده

services

ابزارها

جزئیات ابزارهای تبلیغاتی شیفت

  • pb slideshow_1
  • pb slideshow_2
  • pb slideshow_3
  • pb slideshow_4
پاکسازی و ولیدسازی لیست ایمیل: چرا برای ایمیل مارکتینگ اهمیت دارد؟

پاکسازی و ولیدسازی لیست ایمیل: چرا برای ایمیل مارکتینگ اهمیت دارد؟

در این مقاله، منظور از نرخ پرش، می باشد در مورد اهمیت اعتبارسنجی فهرست ایمیل اغراق نمی کنیم، اما اغلب توسط شرکت ها و افرادی که در حوزه بازاریابی ایمیل فعال هستند نادیده گرفته می شود اعتبارسنجی ایمیل چیست؟ فرایندی است که نشان می...

عاطفه
٠
wall_launchpad

خدمات

مشاوره و کمپین های تبلیغاتی

دیده شده در: