shift

shift ارائه کننده خدمات کامل بازاریابی است. ما با بهره گیری از قدرتمندترین ابزارها و زبده ترین اساتید، بستری مناسب برای پیشرفت کسب و کار شما ایجاد کرده ایم.

featured

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات

پروژه های انجام شده

services

ابزارها

جزئیات ابزارهای تبلیغاتی شیفت

  • pb slideshow_1
  • pb slideshow_2
  • pb slideshow_3
  • pb slideshow_4
از تبلیغاتی که بصورت صفحه جدید با کلیک بر روی دکمه دانلود در سایت ها نمایش داده می شود اجتناب کنید

از تبلیغاتی که بصورت صفحه جدید با کلیک بر روی دکمه دانلود در سایت ها نمایش داده می شود اجتناب کنید

این تبلیغات، تبلیغاتی هستند که کاربر را از دیدن یا ارتباط با محتوا محروم می کنند این صفحات معمولاً نصب برنامه ها، عضویت در لیست ایمیل ها یا تبلیغات را ترویج می دهند آن ها نیاز به انجام اقدامی از...

عاطفه
١
wall_launchpad

خدمات

مشاوره و کمپین های تبلیغاتی

دیده شده در: