اتصال به پایگاه داده با خطا مواجه شد.
لطفا پس از لحظاتی مجددا امتحان کنید.

شیفت، در هر زمان پاسخگوی شماست
انفجار سطح تورم تو آلمان

طبق داده‌های منتشر شده نرخ تورم آلمان تو بُعد سالانه به 10 درصد رسیده.

تورم
هفته پیش
پشتیبانی
خانه
صرافی
اخبار
درباره