shift

نی نی سایت

ninisite.com
مکان تبلیغ
اندازه بنر
صفحه اصلی سمت چپ بالا
۲۸۵*۸۰
صفحه اصلی بالای اخبار
۶۶۵*۷۵
صفحه اصلی بالای ابزارها
۲۸۵*۸۰
صفحه اصلی بالای انتخاب نام
۶۶۵*۷۵
صفحه اصلی بالای تغذیه مادر و کودک
۶۶۵*۷۵
صفحه اصلی بالای سرگرمی
۶۶۵*۷۵
صفحه اصلی بالای موضوعات روز
۶۶۵*۷۵
صفحه اصلی به خانواده نی نی سایت بپیونید
۲۸۵*۸۰
صفحه داخلی بالای تبادل نظر 33 درصدنمایش
۴۶۸*۶۰
صفحه داخلی سمت چپ ثابت
۱۸۰*۱۸۰
صفحه داخلی سمت چپ گردشی
۱۸۰*۱۸۰
صفحه داخلی سمت راست گردشی
۲۰۰*۱۶۰
صفحه داخلی سمت راست گردشی
۱۲۰*۱۶۰
صفحه داخلی پایین صفحه 33درصد نمایش
۴۶۸*۶۰
صفحه داخلی بین پست ها
۴۶۸*۶۰

آنلاین سفارش دهید، با شما تماس خواهیم گرفت...
همه فیلدها الزامی اند
درخواست شما برای ما ارسال شد
هرچه سریعتر با شما تماس خواهیم گرفت...