shift

مدرسه بازرگانی تهران

وب سایت مدرسه بازرگانی تهران (TBS) که توسط آژانس شیفت طراحی و برنامه نویسی شده است، دارای امکانات کامل آموزشی است که یک موسسه حرفه ای به آن نیاز دارد. هسته مرکزی وب سایت جهت قرار دادن مقالات و خبرها، سامانه آزمون آنلاین و سیستم مدیریت دانشجویان و پرتال آموزشی، بخشی از قسمت های این سایت می باشد.