shift

Afravent - طراح تهویه داخلی ساختمان

شرکت افرا توسط اساتید دانشگاه صنعتی شریف و برخی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال 1999 برای پاسخ به نیاز رو به رشد خدمات مهندسی در داخل کشور تاسیس شد. لوگوی شرکت Afravent توسط گروه طراحی سیوین طراحی شده است. ما سعی کردیم طراحی آن را به گونه‌ای انجام دهیم که هر کسی که آن را ببینید، در نگاه اول، احساس آسایش و راحتی کند.