shift

Fitnext - راهکارهای تناسب اندام

Fitnext سیستمی است که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای کسانی که به دنبال اندامی مناسب هستند را با جزئیات در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. این سیستم همچنین دارای سازوکار رتبه بندی و قابلیت پیگیری نحوه پیشرفت می‌باشد. طراحی لوگوی این شرکت توسط تیم طراحی shift انجام شده است.