shift

تمامی مقالات مرتبط با "Working with your .htaccess file" را در زیر ببینید.
فایل htaccess. چیست

فایل htaccess. چیست

یک فایل متنی کوچک وقدرتمند است که بسیاری از جنبه های چگونگی نمایش صفحات سایتتان را کنترل می کند ریدایرکت کردن، فشرده سازی، آدرس ها، کش مرورگر مواردی هستند که با اضافه کردن بعضی کدها به این فایل کوچک می تواند انجام شود هرچند یک اشتباه کوچک در انجام تغییرات یا بروز رسانی این فایل می تواند باعث نتایج هولناکی شبیه بالا نیامدن سایت را در پی داشته باشد به همین دلیل در زمان اضافه کردن و ایجاد تغییرات مراقب باشید اما نترسید در این مقاله برای...

عاطفه
٠