shift

تمامی مقالات مرتبط با "Base64 encoding images" را در زیر ببینید.
کدگذاری تصاویر صفحه در فایل HTML بوسیله Base64

کدگذاری تصاویر صفحه در فایل HTML بوسیله Base64

بسیاری از مردم از اینکه عکس ها را می توانند در بین کدهای قرار دهند مطلع نیستند روشی که در آن این کار انجام می شود کدگذاری بر مبنای نامیده می شود تصاویر با کدگذاری بر مبنای بخشی از شده اند و بدون بارگذاری شدن نمایش داده می شوند، در عوض مرورگر وب تصاویر را دانلود می کند مبنای یا چیست؟ ...

عاطفه
٠