shift

تمامی مقالات مرتبط با " محتوای قابل نمایش چیست" را در زیر ببینید.
گوگل به محتوایی که دیده شود ارزش بیشتری می‌دهد

گوگل به محتوایی که دیده شود ارزش بیشتری می‌دهد

محتوای مهم سایت را به طور پیش فرض قابل مشاهده کنید گوگل قادر هست در محتوای پنهان در عناصر ناوبری مانند تب ها یا بخش های توضیحات خزش یا کند اگرچه ما فرض می کنیم که کاربر دسترسی کمتری به این محتوا دارد و معتقدیم که شما باید اطلاعات مهم را به طور پیش فرض قابل مشاهده بگذارید راهنمای وبمستر های...

عاطفه
٠