shift

تمامی مقالات مرتبط با "چگونه بفهمیم لینک nofollow است" را در زیر ببینید.
استفاده نکردن از کد نوفالو (nofollow)

استفاده نکردن از کد نوفالو (nofollow)

کد نوفالو چیست؟ نوفالو کدهایی در سایت هستند که به لینک ها داده شده و به موتورهای جستجو این خبر را می دهند که نباید دنبال این لینک در سایت بروند اما این بدان معنی نیست که موتورهای جستجو آن ها را نمایه نکنند اما این لینک ها در محاسبه رنگ سایت شما هیچ تأثیری نداشته و در سایت هایی دیگر نیز که لینک دریافت کرده...

یونس
٠