shift

تمامی مقالات مرتبط با "معایب تمپلت" را در زیر ببینید.
چرا یک Freelancer یا آزادکار باید سرعت کار را کم کند و طوفان ذهنی انجام دهد؟

چرا یک Freelancer یا آزادکار باید سرعت کار را کم کند و طوفان ذهنی انجام دهد؟

به عنوان یک آزادکار، بیشتر ما به این سمت گرایش داریم تا از خود عجله نشان دهیم سرمان شلوغ است به زمان تحویل پروژه نزدیک می شویم اما زمان بیشتر برای از دست دادن نداریم اما بالاخره پروژه را با افت کیفیت به پایان می بریم من هم مثل همه دوست دارم در وقت و زمان صرفه جویی کنم یکی از راه هایی که می توان در زمان صرفه جویی...

شیفت
٠