shift

تمامی مقالات مرتبط با "معایب تبلیغ درروزنامه‌" را در زیر ببینید.
معایب تبلیغات در روزنامه‌ها

معایب تبلیغات در روزنامه‌ها

روزنامه ها به لحاظ تاریخی نقش اساسی در رشد شهرها و جوامع کوچک ایفا کرده و محصولات، خدمات و کسب وکارها را از طریق تبلیغات به نمایش می گذارند تبلیغات در روزنامه، بازارهای بزرگ بالقوه را در اختیار کسب وکارها قرار داده و گروه بزرگی از مشتریان خاص را با هزینه ثابت مورد هدف قرار می دهد به عنوان مثال آگهی وسایل ورزشی در بخش ورزشی روزنامه نمایش داده می شود رقابت در رسانه ها ...

عاطفه
٠