shift

تمامی مقالات مرتبط با "صفحه فرود" را در زیر ببینید.
اهمیت صفحات فرود (لندینگ پیج، Landing Page)

اهمیت صفحات فرود (لندینگ پیج، Landing Page)

بسیاری از شرکت ها هزینه زیادی رادرحوزه رسانه های بازاریابی دیجیتال سرمایه گذاری می کنند تا نهایتاً بفهمند که مقدار زیادی از ترافیکی که تولید می کنند، ازنظر شاخص تبدیل به مشتری ، بازده مطلوبی ندارد اغلب به نظرمی رسد که مشتریان به جای هدایت شدن به صفحات به محتوای تخصصی، به مکان های وسیعی مانند وب سایت شرکت هدایت می شوند در حال حاضر هیچ چیز بدی در مورد هدایت ترافیک به وب ...

عاطفه
٠
13 روش برای افزایش بازدهی کمپین های تبلیغاتی ایمیلی

13 روش برای افزایش بازدهی کمپین های تبلیغاتی ایمیلی

امروزه ایمیل مارکتینگ به یکی از بزرگ ترین ابزارهای بازاریابی تبدیل شده است شرکت هایی که از ایمیل مارکتینگ به منظور بازاریابی استفاده می کنند، به دنبال افزایش ترافیک وب سایت و عضویت در سایت به دست آمده از کلیک های بر روی ایمیل هستند و اینجاست که اهمیت نرخ کلیک یا یا ...

محمد
٠
سه مرحله کلیدی برای تبدیل ایمیل به پول - قسمت سوم: تبدیل کلیک به پول

سه مرحله کلیدی برای تبدیل ایمیل به پول - قسمت سوم: تبدیل کلیک به پول

متن حاضر، با نگاهی به گام سوم و پایانی این فرایند، قسمت پایانی مجموعه سه بخشی از مقالاتی است که نحوه افزایش موثر مبادلات بازاریابی ایمیلی را مورد بررسی قرار می دهند در هنگام برنامه ریزی کمپین ایمیلی، بسیاری از بازاریاب های ایمیلی صرفاً دو گام نخست مبادله را در برنامه ریزی مورد توجه قرار می دهند؛ با این وجود، صفحه فرود وب سایت صفحه محصول جایی است که مبادله نهایی در آن رخ می دهد صرفنظر از موفقیت گام های ...

شیفت
٠