shift

تمامی مقالات مرتبط با "رضایت نرم در ایمیل مارکتینگ به چه معناست" را در زیر ببینید.

"رضایت"، "رضایت نرم" و "رضایت مضاعف" برای کمپینهای ایمیلی چه معنایی دارند؟

هرروز در هنگام مرور اینترنت با عبارات جدیدی روبرو می شویم اگر با بازاریابی ایمیلی سروکار دارید، باید اصطلاحاتی که در بالا ذکرشده را شنیده باشید اجازه دهید با این اصطلاحات بیشتر آشنا شویم رایج ترین اصطلاح رضایت دریافت با رضایت به این معنی است که فرد به شرکتی اجازه می دهد که برایش ایمیل بفرستد، در این حالت شرکت می تواند به ...

عاطفه
٠