shift

تمامی مقالات مرتبط با "حد مجاز ایمیل های باکس" را در زیر ببینید.
2 نکته برای افزایش نرخ اینباکس در ایمیل مارکتینگ

2 نکته برای افزایش نرخ اینباکس در ایمیل مارکتینگ

در ایمیل مارکتینگ ، همه چیز به قابلیت ارسال به اینباکس مخاطبین بستگی دارد این تنها راه برای دیده شدن، بازشدن و تعامل شما با مخاطبانتان است که افزایش حتی درصدی آن می تواند تأثیر قابلیت توجهی در نرخ بازگشت سرمایه شما داشته باشد اما رسیدن به قابلیت ارسال به اینباکس بالا به آسانی میسر نیست یک ایمیل مارکتر را می توان به یک پستچی تشبیه کرد که خانه هایی که به آن ها رجوع می ...

محمد
٠