shift

تمامی مقالات مرتبط با "تکرارایمیل مارکتینگ" را در زیر ببینید.
چهار روش برای افزایش نرخ کلیک (CTR) در ایمیل مارکتینگ

چهار روش برای افزایش نرخ کلیک (CTR) در ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ موفق نیاز به نرخ کلیک خوب دارد زمانی که یک مشتری و یا کاربر خبرنامه ای را جستجو می کند، سراغ آنهایی می رود که نرخ کلیکشان بالاتر باشد و در موتورهای جستجو بیشتر جستجو شده باشند در اینجا به روش برای افزایش این نرخ اشاره خواهیم کرد پیاده کردن یک زمانبندی مناسب برای تکرار و تداوم ایمیل مارکتینگ کسب و کارتان خبرنامه های ماهانه...

شیفت
٠