shift

تمامی مقالات مرتبط با "تاثیر پیام خوشامد گویی در ایمیل تبلیغاتی چگونه است" را در زیر ببینید.
7 دلیل سرمایه گذاری بر روی کمپین های ایمیل خوش آمدگویی

7 دلیل سرمایه گذاری بر روی کمپین های ایمیل خوش آمدگویی

هرکسی دوست دارد که بهترین رفتار و بیشترین توجه را دریافت کند کمپین های ایمیل مارکتینگ پیوند ارتباطی با مشتریان یا خوانندگان هستند همیشه آن ها را نزدیک خود نگه دارید سرمایه گذاری کردن بر روی ایمیل های خوش آمد گویی که اولین نقطه شروع ارتباطتان با مخاطبانتان است بسیار باارزش است این یک ایمیل عملیاتی است که به صورت اتوماتیک و در یک زمان حیاتی آن زمان هایی که شانس تعامل بیشتر است برای مخاطب ارسال می ...

عاطفه
٠
20 آمار از ایمیل برای کمک به شما جهت برنامه ریزی برای سال 1398

20 آمار از ایمیل برای کمک به شما جهت برنامه ریزی برای سال 1398

روند بازاریابی ایمیل درسال ۲۰۱۸ موضوعات مربوط به روند ایمیل مارکتینگ در اینترنت پر است؛ اما قبل از اینکه شما شروع به استفاده از ایمیل کنید و برای آن در سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی ساختن و استفاده کنید، یک لحظه نگاه کنید به آمار ایمیل و بینش های کلیدی که به شما در ایجاد استراتژی ایمیل کمک می کنند و سال را با در نظر داشتن اطلاعات بالا شروع کنید ۱۴٪ ایمیل های در سال ۱۳۹۶ از دست رفتند گم شدند نرخ جهانی مکان ...

عاطفه
١