shift

تمامی مقالات مرتبط با "بازاریابی دیجیتالی" را در زیر ببینید.
چگونه فناوری، بازاریابی را تغییر می دهد و چرا باید هماهنگ با آن حرکت کنیم

چگونه فناوری، بازاریابی را تغییر می دهد و چرا باید هماهنگ با آن حرکت کنیم

فنآوری به طور مستمر شیوه نگاه ما به بازاریابی دیجیتالی را با سرعتی زیاد تغییر می دهد، اما بازاریابی دیجیتالی آینده روشنی را پیش روی دارد بدیهی است که فنآوری، پیشرفت های بیشماری را در حوزه بازاریابی به همراه داشته است، و بدون آن نمی توانستیم در حوزه بازاریابی دیجیتالی وارد شویم در عین حال، بسیاری از بازاریاب ها، بویژه فعالان کسب و کارهای کوچک، بخوبی از میزان و تناوب...

شیفت
٠
برآوردهایی درباره وضعیت بازاریابی دیجیتالی در سال 2015

برآوردهایی درباره وضعیت بازاریابی دیجیتالی در سال 2015

با ورود به سال ، شما احتمالاً طرح ابتدایی را با ترسیم نحوه مصرف بودجه تبلیغات و بازاریابی خود در سال آتی تهیه می کنید اگر صرفاً به تکرار استراتژی بازاریابی دیجیتالی و بودجه و اجرای اقداماتی مشابه با سال می اندیشید دوباره فکر کنید زمان در حال تغییر است دستیابی مستمر به مشتریان آنلاین آینده مستلزم پیگیری روند بازار است در هنگام ایجاد ارتباط با افراد از طریق اقدامات بازاریابی دیجیتالی خود، شما باید از رقبا پیشی بگیرید آیا می خواهید در اوج باشید؟ متن حاضر را بخوانید در این مقاله، بیست کارشناس...

شیفت
٠