shift

تمامی مقالات مرتبط با "بازاریابی ایمیلی" را در زیر ببینید.
چرا باید کمپین های ایمیلی را با آزمون های A/B بیازماییم؟

چرا باید کمپین های ایمیلی را با آزمون های A/B بیازماییم؟

خیلی آسان به نظر می رسد، ایجاد کمپین ایمیلی، ارسال آن و منتظر ماندن برای پاسخ از طرف گیرندگان جهت محاسبه خروجی؛ اما آیا واقعاً به همین سادگی و سرراستی است که به نظر می رسد؟ از کجا می دانید بهترین روز برای ارسال کمپین بازاریابی ایمیلی تان چه روزی است؟ و در مورد زمان ارسال چطور؟ آیا محصول شما هنگام صبح فروش بهتری دارد، بعدازظهر یا احتمالاً غروب؟ جواب این سؤالات را میدانید؟ اگر بله نیاز به انجام هیچ کار دیگری نیست اگر خیر، بهتر است به خواندن ادامه دهید ایجاد یک آزمون برای...

عاطفه
٠
13 روش برای افزایش بازدهی کمپین های تبلیغاتی ایمیلی

13 روش برای افزایش بازدهی کمپین های تبلیغاتی ایمیلی

امروزه ایمیل مارکتینگ به یکی از بزرگ ترین ابزارهای بازاریابی تبدیل شده است شرکت هایی که از ایمیل مارکتینگ به منظور بازاریابی استفاده می کنند، به دنبال افزایش ترافیک وب سایت و عضویت در سایت به دست آمده از کلیک های بر روی ایمیل هستند و اینجاست که اهمیت نرخ کلیک یا یا ...

محمد
٠
سه مرحله کلیدی برای تبدیل ایمیل به پول - قسمت سوم: تبدیل کلیک به پول

سه مرحله کلیدی برای تبدیل ایمیل به پول - قسمت سوم: تبدیل کلیک به پول

متن حاضر، با نگاهی به گام سوم و پایانی این فرایند، قسمت پایانی مجموعه سه بخشی از مقالاتی است که نحوه افزایش موثر مبادلات بازاریابی ایمیلی را مورد بررسی قرار می دهند در هنگام برنامه ریزی کمپین ایمیلی، بسیاری از بازاریاب های ایمیلی صرفاً دو گام نخست مبادله را در برنامه ریزی مورد توجه قرار می دهند؛ با این وجود، صفحه فرود وب سایت صفحه محصول جایی است که مبادله نهایی در آن رخ می دهد صرفنظر از موفقیت گام های ...

شیفت
٠
سه مرحله کلیدی برای تبدیل ایمیل به پول - قسمت دوم: کلیک کردن

سه مرحله کلیدی برای تبدیل ایمیل به پول - قسمت دوم: کلیک کردن

در ادامه مجموعه سه قسمتی در افزایش مبادلات بازاریابی ایمیلی مرحله کلیدی برای تبدیل ایمیل به پول قسمت اول بازکرن ایمیل گشودن کلیک کردن مبادله، در این قسمت، نگاهی به گام دوم این فرایند داریم گام کلیک کردن ...

شیفت
٠
سه مرحله کلیدی برای تبدیل ایمیل به پول - قسمت اول: بازکرن ایمیل

سه مرحله کلیدی برای تبدیل ایمیل به پول - قسمت اول: بازکرن ایمیل

سه گام اساسی برای افزایش مبادلات بازاریابی ایمیلی وجود دارد و دستیابی صحیح به هریک، از آن جهت ضرورت دارد که همگی بر موفقیت کمپین بازاریابی ایمیلی خواه مثبت یا منفی تاثیرگذار است در اغلب موارد به هنگام گفتگو از بازاریابی ایمیلی، صرفاً ایمیل مورد توجه قرار می گیرد، لیکن بازاریابی ایمیلی امری بسیار فراتر از آن است سه پروسه برای دستیابی به مبادلات در بازاریابی ایمیلی وجود دارد و این سه همانند هم تماماً تاثیرگذار می باشند بنابراین، نباید هیچ یک را نادیده گرفت مقاله حاضر بخش اول از مجموع سه پروسه را دربر می گیرد ...

شیفت
٠