shift

تمامی مقالات مرتبط با "انتقال دامنه به ثبت کننده جدید" را در زیر ببینید.
چیزهایی که باید در مورد انتقال دامنه بدانید

چیزهایی که باید در مورد انتقال دامنه بدانید

انتقال دامنه از یک ثبت کننده به ثبت کننده ی دیگر می تواند یک کار عجیب و نامأنوس باشد دامنه هایی داريد كه می خواهید مطمئن شويد در طور انتقال عملياتي باقي می مانند و همچنین می خواهید دامنه هایتان امن باقی بمانند اين پست جهت كمك به شفاف سازی فرآيند انتقال ارائه شده است دو مسئله مهم که شما باید قبل از انتقال دامنه بدانید وقتی شما یک دامنه را انتقال می ...

عاطفه
٠