shift

تمامی مقالات مرتبط با "استفاده از rel=canonical" را در زیر ببینید.
rel=canonical چیست

rel=canonical چیست

چیست؟ استفاده از ، یک آدرس ارجح تر برای موتورهای جستجو تعریف می کند استفاده از می تواند لینک و رتبه بندی صفحاتی که بوسیله چندین آدرس مختلف در دسترس قرار دارند را بهبود ببخشد موضوع کپی شدن محتوا را حل کرده است ...

عاطفه
٠