shift

سه مرحله کلیدی برای تبدیل ایمیل به پول - قسمت اول: بازکرن ایمیل

سه مرحله کلیدی برای تبدیل ایمیل به پول - قسمت اول: بازکرن ایمیل

شیفت
دسته: بازاریابی و تبلیغات  تگ ها: بازاریابی ایمیلی , موضوع ایمیل , تبدیل ایمیل به پول , باز کردن ایمیل , موفقیت ایمیل

 

سه گام اساسی برای افزایش مبادلات بازاریابی ایمیلی وجود دارد و دستیابی صحیح به هریک، از آن جهت ضرورت دارد که همگی بر موفقیت کمپین بازاریابی ایمیلی (خواه مثبت یا منفی) تاثیرگذار است. در اغلب موارد به هنگام گفتگو از بازاریابی ایمیلی، صرفاً ایمیل مورد توجه قرار می گیرد، لیکن بازاریابی ایمیلی امری بسیار فراتر از آن است. سه پروسه برای دستیابی به مبادلات در بازاریابی ایمیلی وجود دارد و این سه همانند هم تماماً تاثیرگذار می باشند – بنابراین، نباید هیچ یک را نادیده گرفت! مقاله حاضر بخش اول از مجموع سه پروسه را دربر می گیرد.

گام 1: باز کردن ایمیل

بلی، این گام نخست، امری بدیهی، لیکن حیاتی است. شکست در این مرحله با کاهش قابل توجه احتمال موفقیت در گام های 2 و 3 همراه است. بایستی اطمینان یافت که بهترین فرصت ممکن برای اقدام مهیا شده است و در ادامه برخی نکات سودمند ارائه می شود:

1.1. تمرکز بر هدف ایمیل

این امر شما را در اطمینان از جلب مخاطب صحیح با موضوع ایمیل خود یاری خواهد رساند. علاوه براین، من شما را به ثبت این موضوع ترغیب می کنم – که در حفظ تمرکز مفید خواهد بود. در اغلب موارد، ما غرق در این باور هستیم که هدف از ایمیل، دستیابی به بالاترین میزان ممکن برای گشودن ایمیل است، اما در بسیاری از موارد، چنین نیست... بویژه زمانی که موضوع، ثبت رویداد، دانلود، خرید محصول و مانند آن را دربر نمی گیرد. از اینرو، با حفظ تمرکز بر هدف ایمیل (یعنی، مبادلات)، بمراتب موضوعاتی طراحی خواهد شد که مخاطبینی را با احتمال بالای مبادله جذب می کند، و صرفاً جلب مخاطبین گسترده تر با میزان مبادله کمتر مدنظر قرار نمی گیرد.

در اینجا، مثالی از ارزیابی موضوع ایمیل که توسط ویت اجرا شد، ارائه می گردد. مشاهده می شود که موضوعی که به بیشترین نرخ گشایش دست یافته است در واقع کمترین مبادلات (ورود به رقابت) را داراست. در عین حال، موضوع ایمیل با بیشترین مبادلات با پایین ترین نرخ گشایش بدست آمد. از اینرو، اگر نرخ گشایش به منزله معیار موفقیت تلقی شود – که متداول ترین معیار برای سنجش موفقیت موضوع ایمیل به شمار می رود – در مبادلات که هدف این کمپین است ناموفق بوده ایم.

بنابراین، با تمرکز بر هدف و شناسایی بااهمیت ترین معیار در موفقیت ایمیل، می توان به موفقیت بیشتری دست یافت.

موضوع

باز شده

کلیک

مبادله

کسب پاداش مراقبت های سلامتی با ارزش ماندگار 10 هزار دلار

38.19%

9.35%

6.74%

کسب تخفیف اسپا، خرید فردی و موارد دیگر به ارزش 10 هزار دلار

35.76%

11.03%

9.19%

کسب پاداش مراقبت های سلامتی جدید به ارزش 10 هزار دلار

38.01%

15.45%

10.67%

کسب سفر به Champneys (انگلستان) و موارد دیگر به ارزش 10 هزار دلار با ویت

33.23%

16.76%

11.01%

 

1.2. در نوشتن موضوع ایمیل خود، روش CURVE را درنظر بگیرید

دستکم از دو مولفه روش Curve بهره بگیرید – احتیاط، ضرورت، ارتباط، ارزش، عاطفه. در مثال ذیل، ASOS از احتیاط در قالب شخصی سازی، ضرورت و عاطفه استفاده می کند.

"سریع من را بازکن! من در 6 بعدازظهر به پایان می رسم!!"

مثال از از احتیاط در قالب شخصی سازی، ضرورت و عاطفه

1.3. خلق آنی موضوع ایمیل پس از نگارش هدف

اقدام ساده خلق (یا باید گفت، "ساخت") موضوع ایمیل در وهله نخست، شما را برای حفظ تمرکز بر هدف ایمیل یاری خواهد رساند، و بدین ترتیب در دستیابی به نتایج بهتر سودمند خواهد بود. در طول سال ها، من به صدها بازاریاب ایمیلی آموزش می دادم و 90 درصد آنان به این نکته اشاره دارند که در نوشتن موضوع ایمیل تا چند دقیقه پیش از فشردن دکمه "ارسال" که به موضوعی عجولانه و بطور بالقوه ناموثر منتج می شود، دست نگاه می دارند.

از طریق نگارش موضوع ایمیل پیش از انجام هر کاری، شما نه تنها زمانی را برای ایجاد یک موضوع جامع و موثر در اختیار خود قرار می دهید، بلکه از این موضوع برای آماده سازی چارچوب یک ایمیل جامع با هدف ترغیب خواننده به اقدام بعدی بهره می گیرید.

خلق آنی موضوع ایمیل پس از نگارش هدف

1.4. ترغیب به عمل با افعال پیش برنده در موضوع ایمیل

استفاده از واژه های امری انسان را به انجام عمل ترغیب می سازد. با توجه به اینکه انسان اغلب هادی یا خواهان عمل است، چشم به این واژه های هیجان برانگیز جلب می شود، و بنابراین افعال پیش برنده را در موضوع ایمیل خود بکار ببرید. افعال مختلف را برای شناسایی اینکه کدام افعال مخاطبین شما را بخوبی ترغیب می کند مورد آزمون و ارزیابی قرار دهید. این افعال کاربرد دوگانه ای دارند، به نحوی که خواننده را به انجام عمل "گرفتن"، "دانلود"، "حفظ"، "پرسش"، "خرید" و غیره نیز سوق می دهد.

به خاطر داشته باشید که بسیاری از افعال کاربرد دوگانه ای دارند و مفید می باشند– این افعال توانمند هستند. بعنوان مثال، پیشگیری، ساده سازی، بیشینه سازی، کسب موفقیت، افزایش – به صراحت بررسی کنید کدام یک در خصوص شما سودمند است.

من عاشق استفاده از افعال پیش برنده در موضوعات ذیل هستم. "ملاقات کردن"، "بردن"، و "تبدیل شدن".

در اینجا، موضوع ایمیل حاوی افعال پیش برنده مورد بررسی قرار می گیرد:

  • نسخه الف: تعداد نظرات – یک ساک دستی فیجی برنده شوید.
  • نسخه ب: در نظرسنجی 5 دقیقه ای فیجی شرکت کنید – 50 دلار برنده شوید.

نکته جالب توجه اینکه، علیرغم گشوده شدن کمتر نسخه ب، این نسخه کلیک بیشتری را بدست آورد و به عنوان نسخه پیروز انتخاب شد.

به نظر، این امر تنها دلیل پیروزی موضوع ایمیل این نسخه بر نسخه دیگر نیست. عواملی مانند اختصاصی بودن و ارزیابی کیفی قبلی نیز در پیروزی این نسخه نقش داشته اند. این مثال، نمونه مهمی از تاثیرگذاری روش CURVE در ارتباط با افعال را ارائه می دهد. ارزش + ارتباط + افعال پیش برنده، ترکیب پیروز در این مورد بود.

1.5. طراحی موضوع ایمیل برای پیروزی طولی و پیروزی آنی

موضوعات ایمیل نقش بسیار مهمی را ایفا می کند – نه تنها در مبادلات آنی، بلکه بر نتایج طولی نیز تاثیرگذار است.

گزارش پیگیری ایمیل UK DMA در سال 2004 نشان می دهد هنگامی که مصرف کننده ایمیل جالب توجهی را دریافت می کند، فراتر از کلیک ساده عمل می کند. 45 درصد ایمیل را برای مطالعه بعدی نگاه می دارند و 38 درصد اطلاعات آن را به خاطر می سپارند. موضوع ایمیل نقش مهمی را در این دو اقدام بازی می کند.

طراحی موضوع ایمیل برای پیروزی طولی و پیروزی آنی

کلید دستیابی به این امر، بهره گیری از روش CURVE و تمرکز دقیق بر موضوعات ایمیل است – شما خواهان کسب نتیجه در موضوعی هستید که بخوبی نمایانگر این مزیت است و موضوع ایمیل را در قرائت کنونی آن بکار می گیرد – حتی اگر این موضوعات برای هفته ها یا ماهها به اجرا درنیاید.

1.6. افزایش نقاط قوت ایمیل به منزله کانال فشار

ایمیل یک مجرای فشار را آغاز می کند. این بدان معناست که می توان از قابلیت ارسال پیام در زمان مناسب در چرخه عمر مصرف کننده بهره گرفت – ما منتظر نمی مانیم تا آنان به سراغ ما بیایند. از جمله پیامدهای مطلوب این امر آن است که در اغلب موارد، ایمیل یکی از محرک های اصلی ترافیک به وب سایت به شمار می رود. مزیت دیگر، قرار گرفتن در معرض برندی است که از طریق ارسال ایمیل، محقق می شود. این امر تاثیر ناج نامیده می شود. همانطور که در گزارش DMA مشاهده می شود، موفقیت در ایمیل همواره با کلیک حاصل نمی شود. ایمیل مصرف کننده را مستقیماً به سایر کانال ها هل می دهد و این امر عمدتاً با موضوع ایمیل آغاز و به پایان می رسد. طراحی دقیق موضوع ایمیل، مصرف کنندگان را بطور مستقیم به وب سایت هدایت می کند و حتی در صورت حذف ایمیل، در اغلب موارد، موضوع ایمیل پیش از حذف آن خوانده می شود و تاثیر این امر در چندین هفته و با بخاطر آوردن موضوع ایمیل و رفتن به وب سایت موردنظر نمایان خواهد شد.

از جمله مولفه های اصلی موفقیت در موضوع ایمیل، بسته بندی موضوع است، به نحوی که مبتنی بر مصرف کننده باشد، و نه مبتنی بر برند؛ و بنابراین به سهولت توسط خواننده جذب می شود و تعیین ارزش حاصل از ایمیل را میسر می سازد.

بعنوان مثال:

برندمحور: فروش ما آغاز شد! صدها جنس با تخفیف عرضه می شود! از دست ندهید!

مشتری محور: فرصتی برای شما تا پس انداز کنید! تنها بمدت 24 ساعت. از معامله عقب نمانید!

همانگونه که مشاهده می شود، نسخه اول بسیار مبتنی بر برند است و از واژه های "ما" استفاده می کند، حال آنکه نسخه دوم از "شما" بهره می گیرد.

با کمی دقت نظر می توان این موضوع ایمیل مشخصه محور را به موضوع مزیت محور تبدیل نمود. صرفاً مشخصه (فروش ما آغاز شد) را بیان کنید و از خود بپرسید "که چه؟". این پرسش شما را به تعیین مزیت سوق می دهد (فرصتی برای شما تا پس انداز کنید!).

نظر خود را بنویسید...
ارسال نظر
لغو