shift

سلکتورها در جی کوئری (بخش دوم)

سلکتورها در جی کوئری (بخش دوم)

عاطفه
دسته: ابزارها  تگ ها: سلکتورها در جی کوئری , انتخابگرها در جی کوئری , سلکتورها در jQuery , jQuery

 

در مقاله قبلی تعدادی از سکتورها را نام بردیم در این مقاله به ادامه آن‌ها می‌پردازیم 

انتخاب first-child یا فرزند اول

کد زیر اولین پاراگراف داخل تگ div را انتخاب می‌کند  و رنگ قرمز را به متن آن می‌دهد.


 

 انتخاب last-child یا فرزند آخر


کد زیر آخرین پاراگراف داخل تگ div را انتخاب می‌کند و رنگ قرمز را به متن آن می‌دهد.


 
انتخاب فرزند n ام

کد زیر سومین پاراگراف داخل تگ div را انتخاب می‌کند و رنگ قرمز را به متن آن می‌دهد. 

 انتخاب عنصر دارای خصوصیت

کد زیر همه عکس‌هایی که خصوصیت Alt داشته باشند را انتخاب می‌کند.


 انتخاب چک باکس‌ها

 کد زیر چک باکس‌های تیک خورده را انتخاب می‌کند.

منفی کردن انتخاب‌گر با not

 

کد زیر با اضافه کردن:not، چک باکس‌های تیک نخورده را انتخاب می‌کند. 

Only-child


 کد زیر فقط عناصری را انتخاب می‌کند که هیچ عنصر مشابهی، قبل یا بعد آن‌ها وجود نداشته باشد. درکد زیر فقط li های تک فرزند را در نظر می گیرد.
 

 Div + p

کد زیر تمام تگ‌های p که بلافاصله بعد از تگ div قرار دارند در نظر می‌گیرد رنگ قرمز را به متن آن می‌دهد.


 
p~ ul

کد زیر هر تگ ul که به‌وسیله تگ p اولویت بالاتری پیداکرده است انتخاب می‌کند رنگ قرمز را به متن آن می‌دهد.


 

a[src$ =".pdf"]

 

کد زیر هر تگ a که ویژگی src آن با عبارت.pdf تمام می‌شود در نظر می‌گیرد رنگ قرمز را به متن آن می‌دهد.


 
p: first-of-type

کد زیر هر تگ p که اولین تگ p در مجموعه‌ای باشد که دران قرارگرفته‌اند را انتخاب می‌کند رنگ قرمز را به متن آن می‌دهد.


 
p: last-of-type

کد زیر هر تگ p که آخرین تگ p در مجموعه‌ای باشد که دران قرارگرفته‌اند را انتخاب می‌کند و رنگ قرمز را به متن آن می‌دهد.


 
p: empty

کد زیر هر تگ p خالی حتی بدون متن را در نظر می‌گیرد و رنگ قرمز را به متن آن می‌دهد.button:

کد زیر همه button ها را انتخاب می کند.


 
موفق باشید.

نظر خود را بنویسید...
ارسال نظر
لغو