shift

featured snippets  گوگل در جستجو ها چگونه عمل می کند؟

featured snippets گوگل در جستجو ها چگونه عمل می کند؟

یونس
دسته: سئو  تگ ها: featured snippets , featured snippets چیست , featured snippets گوگل

 

هنگامی که یک کاربر یک سوال در جستجو گوگل می پرسد، ممکن است یک خلاصه در قسمت جستجو آن ظاهر شود که به صورت برجسته به چشم می آید این قطعه بلوک شامل خلاصه ای از پاسخ جستجو استخراج شده است که می تواند یک صفحه وب، به علاوه یک لینک به صفحه، عنوان صفحه و یا یک کد آماده باشد به نمونه زیر توجه نمایید:

حال این خلاصه جواب از کجا آمده است؟

این خلاصه جواب با استفاده از برنامه نویسی از یک صفحه وب استخراج شده است. این پاسخ آنقدر به موضوع جستجو شده مربوط و پاسخگو هست که در یک قطعه به صورت جدا نشان داده می شود. گوگل در پاسخ های خود می گوید که این نتایج تنها برای مطالبی که توسط برنامه نویسی گوگل شناسایی می شود نشان داده می شود. این نوع نتایج تنها به کیفیت مطالب شما بستگی دارد.

 

حال این قطعه چگونه برای ما نشان داده نشود؟

گوگل در پاسخ به این سوال گفته اگر در جایی نیاز داشتید که در باکس خلاصه دیده نشود تنها لازم از در هدر آن صفحه از تگ زیر استفاده نمایید.

<meta name=”googlebot” content=”nosnippet”>

 

حال چگونه صفحات من در این قسمت قرار گیرد؟

شما نمی توانید کاری کنید تنها با تهیه مطالب با کیفیت  گوگل تشخیص می دهد که یک صفحه حاوی یک پاسخ به احتمال زیاد به درخواست کاربر، و در نتیجه به عنوان یک قطعه برجسته نشان می دهد.

حال آیا این قطعه جزKnowledge Graph گوگل به شمار می رود؟

خیر تنها این یک پاسخ ساده به جستجو شما با تاکید بیشتر است.

نظر خود را بنویسید...
ارسال نظر
لغو