shift

JSON چیست؟

JSON چیست؟

ایمان
دسته: تکنولوژی  تگ ها: json چیست , ساختار json , آموزش json , ساختار اطلاعات در json , تفاوت json با javascript , ارسال و دریافت اطلاعات با json

 

در این مقاله سعی دارم تا توضیحاتی در مورد JSON و یا همان JavaScript Object Notation ارائه کنم.

مقدمه ای بر JSON

JSON (مخفف JavaScript Object Notation) نحوه ای مستقل از انتقال اطلاعات است. این روش ذخیره و انتقال اطلاعات بوجود آمد تا جایگزینی برای XML باشد. زیرا XML نسبت به JSON ساختاری پیچیده تر و گمراه کننده دارد. JSON به انتقال متن (text values) و اعداد (numeric values) محدود شده است و قابلیت انتقال اطلاعات Binary را ندارد.

JSON زیر مجموعه ای از JavaScript می باشد و به همین دلیل به طور مستقیم توسط آن پشتیبانی می شود.

ساختار اطلاعات در JSON بر مبنای جفت های key/value پایه ریزی شده است. مقدار value می تواند عدد، بولین (true یا false) و یا شیء (object) باشد.

یک شیء در JSON مجموعه ای از key/value ها است که با علامت “}” شروع و با علامت “{” خاتمه می یابد.

{
 firstName:'Lars',
 lastName:'Vogel',
 address: {
   street:'Examplestr.',
   number: '31'
 }
}

Lists و یا لیست ها یک یا چند مقدار (value) هستند که با [] احاطه  و بوسیله علامت “,” از هم جدا شده اند.

[
{
 firstName:'Lars',
 lastName:'Vogel',
 address: {
   street:'Examplestr.',
   number: '31'
 }
}
,
{
 firstName:'Jack',
 lastName:'Hack',
 address: {
   street:'Examplestr.',
   number: '31'
 }
}
] 

JavaScript

حال که نحوه ی چیدمان اطلاعات در JSON را آموختیم، وقت آن رسیده که ببینیم این مقادیر را چگونه می توان فراخوانی کرد.

مثال زیر، کدی است که کاربرد یک شیء JSON در JavaScript را نشان می دهد.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
<!--Evaluate the object and assign to variables --> 
var user = {
 firstName:'Reza',
 lastName:'Rezaii',
 address: {
   street:'Azadi',
   number: '31'
 }
};
<!--Use the object--> 
alert(user.firstName + ' lives in street ' + user.address.street); 
document.writeln(user.firstName + ' ' +user.lastName);
</script>
</body>
</html> 

نظر خود را بنویسید...
ارسال نظر
لغو