shift

shift ارائه کننده خدمات کامل بازاریابی است. ما با بهره گیری از قدرتمندترین ابزارها و زبده ترین اساتید، بستری مناسب برای پیشرفت کسب و کار شما ایجاد کرده ایم.

featured

وب سایت چرم تبریز

پروژه های انجام شده

services

ابزارها

جزئیات ابزارهای تبلیغاتی شیفت

  • pb slideshow_1
  • pb slideshow_2
  • pb slideshow_3
  • pb slideshow_4
چگونه از گوگل آنالیز استفاده کنیم؟

چگونه از گوگل آنالیز استفاده کنیم؟

آیا شما به درک عمیقی از گوگل آنالیز نیاز دارید؟ آیا شما می دانید که داده های هر بخش از گوگل آنالیز چه پیشنهاد هایی می دهد؟ در این مقاله اصول اولیه گوگل آنالیز و تنظیماتی را که نیاز دارید تا بهترین داده ها را از آن به دست بیاورید را شرح می ...

عاطفه
٠
wall_launchpad

خدمات

مشاوره و کمپین های تبلیغاتی

دیده شده در: